Mới đây, Tập đoàn Viettel ra ứng dụng MyGo – ứng dụng gọi xe và giao hàng công nghệ, chính thức  cạnh tranh thị trường với Grab và Go-Việt. Không quảng...

Xem Thêm