HAGL bức xúc về việc trong tài Nguyễn Văn Kiên thổi phạt đền Vòng 7 màu giải thể thao V-League 2018, đội bóng phố núi có chuyến làm khách trước ngựa ô Sanna...

Xem Thêm