Trong số các tính năng mới đến với Grid Legends là chế độ câu chuyện được cải tiến sử dụng công nghệ thực tế mở rộng được sử dụng trong Mandalorian.